Izjava o varstvu podatkov

Izjava o varstvu podatkov

Vaša zasebnost nam je izjemno pomembna. Želimo, da se pri nas počutite varno, zato skrbno pazimo na upoštevanje zahtev iz vsakokrat veljavnega zakona o varstvu osebnih podatkov in zakona o elektronskih komunikacijah ter še posebej na upoštevanje določb iz Splošne uredbe EU o varstvu podatkov, ki se uporablja od 25. maja 2018 dalje. V nadaljevanju te Izjave o varstvu podatkov (v nadaljevanju: »Izjava«) vas želimo obvestiti o tem, za katere namene in na kateri pravni podlagi bodo vaši osebni podatki pridobljeni in se bodo uporabljali in kako lahko nadzirate te postopke in uveljavljate svoje pravice. To izjavo o varstvu podatkov lahko kadarkoli izberete in natisnete prek zastavice »Varstvo podatkov« na vznožju vsake strani naše internetne strani.

 

Naši računalniški sistemi so s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zaščiteni proti nenamernem ali nezakonitem dostopu, spreminjanju, razkritju ali razširjanju vaših podatkov s strani nepooblaščenih oseb ter pred nenamerno ali nezakonito izgubo in uničenjem osebnih podatkov.

 

+ Ime in kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov

 Upravljavec vaših podatkov je:

 BAUHAUS TRGOVSKO PODJETJE d.o.o., k.d.

Kajuhova ulica 45

SI-1000 Ljubljana

Telefonska številka: +386(0)1 54 66 800

E-naslov: varstvo.podatkov@bauhaus.si (v nadaljevanju: »BAUHAUS« ali »mi«).

 

+ Kontaktni podatki koordinatorja za varstvo podatkov

 Kot stranka  imate pravico do prejemanja informacij o ravnanju z vašimi osebnimi podatki in vložitve svojih zahtevkov do uveljavitve vaših pravic. Za razjasnitev vaših vprašanj ali za posredovanje vaše zadeve se prosimo obrnite na naše koordinatorje za varstvo podatkov družbe Bauhaus na e-naslov: varstvo.podatkov@bauhaus.si ali telefonsko številko: 080 39 48 ali +386(0)1 54 66 800.

 

Pri tem prosimo točno navedite svojo zahtevo in svoj kontaktni (elektronski) naslov, na katerega želite prejeti zahtevane informacije. Za vse teme in vsebine, ki bodo pri tem obravnavane, vam zagotavljamo strogo zaupnost.

 

+ Osebni podatki

Osebni podatek je katerakoli informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Zagotavljamo vam, da vaše osebne podatke shranjujemo in obdelujemo v osrednjem programu za upravljanje informacij BAUHAUS strank slovenskih družb BAUHAUS izključno le za v tej Izjavi navedene namene. Podatki se obdelujejo skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov, uvodoma naštetimi zakoni ter drugo veljavno zakonodajo.

Glede na vrsto vaše interakcije z nami, lahko BAUHAUS zbira in obdeluje naslednje vaše osebne podatke:

 

 • podatke o posameznikovi uporabi naše spletne strani (IP naslov, datum in ura obiska spletne strani, podatki o obiskanih straneh, nastavitve na spletni strani, podatki o lokaciji oziroma vstopni točki dostopa do interneta);
 • osnovne podatke o posamezniku (priimek in ime, naslov, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, številka osebnega dokumenta);
 • kontaktne podatke in podatke o vaši komunikaciji z nami (e-naslov, telefonska številka, številka faksa, datum, ura in vsebina poštne ali elektronske komunikacije);
 • podatke, potrebne za izvajanje naših storitev in sklepanje pogodb, kot so podatki o nakupih blaga/storitev in izdanih računih (osnovni in kontaktni podatki posameznika, interna številka kupca, datum in kraj nakupa, kupljeni izdelki ali naročene storitve, skupni znesek, način plačila, bančni podatki, naslov za dostavo, številka in datum izdaje računa, ipd.) ter podatke o reševanju reklamacijskih zahtevkov;
 • podatke za namen uporabe PROFICARD kartice in ugodnosti, ki jih kartica prinaša (ime in priimek pooblaščenih oseb, kontaktne osebe ter zakonitega zastopnika podjetja, številka kartice idr.);
 • podatke iz prostovoljno izpolnjenih obrazcev s strani uporabnika (npr. v okviru nagradnih iger, v primeru prijave na dogodke);
 • druge podatke, ki nam jih posamezniki prostovoljno podajo ob zahtevi za nakup določenega izdelka ali za opravo določene storitve;
 • podatke za lastne namene oglaševanja (npr. ime in priimek, e-naslov, naslov, telefonska številka).

  

Te vaše podatke shranjujemo in obdelujemo v osrednjem programu za upravljanje informacij BAUHAUS strank. Naši računalniški sistemi so s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zaščiteni proti nenamernem ali nezakonitem dostopu, spreminjanju, razkritju ali razširjanju vaših osebnih podatkov s strani nepooblaščenih oseb ter pred nenamerno ali nezakonito izgubo in uničenjem osebnih podatkov.

Če ste naša registrirana stranka (s.p., podjetje, redna stranka, PROFICARD uporabnik), ste zavedeni v našem blagajniškem sistemu poslovanja. V takem primeru so vaši podatki shranjeni v centralnem registru podatkov BAUHAUS strank, pri čemer lahko do vaših podatkov dostopajo zaposleni v vseh prodajnih centrih BAUHAUS in poprodajnih službah BAUHAUS v Sloveniji. Glede na vsebino same pogodbe in naročene storitve, so lahko tudi drugi vaši podatki dostopni ali uporabljeni v vseh naših prodajnih centrih BAUHAUS in v oddelku za podporo strankam. Obdelovanje podatkov v osrednjem blagajniškem sistemu poslovanja ter v drugih prodajnih centrih in oddelkih temelji na varovanju zakonitih interesov BAUHAUS in olajša upoštevanje zahtev za varstvo podatkov, za pravilnost podatkov in prenosljivosti podatkov.

Vaše interese ter pravice in svoboščine smo pri tem upoštevali v zadostni meri, saj s posredovanjem navedenih podatkov omogočamo naslednje storitve poprodajnih služb po vsej Sloveniji:

 • reševanje reklamacij v vseh prodajnih centrih BAUHAUS,
 • menjavo blaga v okviru pogodbenih pravic do menjave v vseh naših prodajnih centrih,
 • rezervacijo in dvig blaga iz drugih trgovskih centrov v vseh prodajnih centrih,
 • unovčenje darilnih bonov v vseh prodajnih centrih,
 • unovčenje dobropisov zaradi vračila v vseh prodajnih centrih,
 • plačilo po ponudbi ter izdaja računa na podjetje v vseh prodajnih centrih,
 • plačilo z odlogom ter uporaba kartice PROFICARD v vseh prodajnih centrih,
 • naša poprodajna služba vam je kot kontaktna oseba na razpolago za vsa vprašanja v zvezi z reklamacijami in servisom ter za informacije in svetovanje.

 

+ Namen in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

 BAUHAUS obdeluje vaše osebne podatke na podlagi privolitve, zakona ali zakonitega interesa ter za sklepanje in izvajanje pogodb. Vaše osebne podatke obdelujemo predvsem pri spodaj naštetih poslovnih procesih. Glede na naravo trgovinskega poslovanja pa se lahko pojavijo tudi dodatni poslovni procesi, kjer BAUHAUS obdeluje vaše podatke na eni izmed navedenih pravnih podlag.

 

Obdelava osebnih podatkov obiskovalcev spletne strani

 Ob vsakem obisku naše spletne strani se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu, verzija brskalnika, čas obiska, podatki o lokaciji oziroma vstopni točki dostopa do interneta in podobno). Te podatke obdelujemo za namen analize, ki nam omogoča izboljšanje vsebin in uporabniške izkušnje na naši spletni strani ter vodenja statistike obiskov na naši spletni strani. IP naslov se uporabi izključno, če je to potrebno za varovanje zakonitih interesov upravljavca podatkov ali tretje osebe, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki in ki zahteva varstvo osebnih podatkov (npr. za sledenje zakonitim pravicam in za odkrivanje kaznivih dejanj).

Navedene osebne podatke zbiramo s pomočjo piškotkov, pri čemer vas bomo pred namestitvijo bolj invazivnih piškotkov vprašali za vašo privolitev, medtem ko lahko določene druge podatke zbiramo že na podlagi naših zakonitih interesov. Več o politiki nameščanja piškotkov si lahko preberete v nadaljevanju te Izjave.

BAUHAUS tako zbrane podatke obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi osebnimi podatki uporabnikov spletne strani. Obiskovalca zgolj z uporabo teh podatkov v tem trenutku in glede na stanje tehnologije ni mogoče enolično identificirati.

 

Izvedba plačil v spletni trgovini BAUHAUS

 Vaši bančni podatki in podatki o plačilu (podatki o kreditni kartici) se na sistemih družbe BAUHAUS niti ne naložijo niti ne obdelujejo ali shranjujejo. Plačila potekajo izključno na sistemih in pod tehnično in pravno odgovornostjo našega zadevnega izvajalca plačilnih storitev.

Za izvajanje plačila s kreditno kartico in takojšnjim nakazilom trenutno koristimo naslednjega izvajalca plačilnih storitev:

BANKART, procesiranje plačilnih instrumentov d.o.o.,

Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

 

Obdelava osebnih podatkov pri PROFICARD kartici

 Osebne podatke, ki nam jih posamezniki posredujejo na pristopni izjavi za pridobitev PROFICARD kartice ali na drugih pogodbah in obrazcih v povezavi z zagotavljanjem ugodnosti na podlagi PROFICARD kartice, uporabljamo za namene izpolnjevanja naših pogodbenih obveznosti oziroma zagotavljanje ugodnosti na podlagi pogojev uporabe PROFICARD kartice. Osebne podatke posameznikov dodatno obdelujemo za namen vodenja notranje administracije in za reševanje vaših zahtevkov v zvezi z uporabo kartice (npr. izdaja kartice, preklic kartice, blokada in deblokada kartice, naročilo blaga z odloženim plačilom). Osebne podatke pooblaščenih oseb (ime in priimek in številka kartice) obdelujemo izključno za namen identifikacije za upravičenost uporabe PROFICARD kartice v primeru nakupa v poslovalnicah BAUHAUS ali za upravičenost do naročila blaga z odloženim plačilom. Pooblaščene osebe so lahko ob uporabi PROFICARD kartice pozvane na predložitev osebnega dokumenta, da se lahko preveri istovetnost osebe. Osebne podatke zakonitega zastopnika in kontaktne osebe obdelujemo tudi za namen poslovne komunikacije v povezavi z uporabo PROFICARD kartice.

Kontaktne podatke (e-mail ali naslov podjetja) lahko obdelujemo tudi za namene neposrednega trženja, ki je neposredno vezano na naše storitve in izdelke (pošiljanje oglasnih sporočil o naših storitvah in izdelkih, obveščamo vas o novostih, morebitnih promocijskih akcijah, popustih in nagradnih igrah). Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja predstavljajo naši zakoniti interesi. Obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja lahko kadarkoli ugovarjate brez navedbe razlogov in vaših podatkov ne bomo več obdelovali v te namene. Od tovrstnega komuniciranja se lahko kadarkoli brezplačno odjavite na način, da nam pošljete elektronsko sporočilo na e-naslov: varstvo.podatkov@bauhaus.si. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v poglavju »Pravice posameznika«.

Če izberete odlog plačila, izvedemo tudi bonitetni pregled podjetja z uporabo spletne aplikacije bonitete.si z namenom odobritve ali zavrnitve izbranega odloženega plačila. V tem primeru ne prihaja do obdelave osebnih podatkov posameznikov.

 

Obdelava osebnih podatkov pri povpraševanju in naročilu blaga/storitev

 Ko na naše kontaktne naslove (naslov, e-mail ali telefonsko številko) ali v poslovalnici oddate povpraševanje po določenem blagu/storitvi ali naročite določeno blago/storitev, vaše osebne podatke kot so npr. ime in priimek ter kontaktne podatke obdelujemo izključno za namene kontaktiranja, da vas obvestimo, da je blago, po katerem povprašujete oziroma ga naročate, prispelo v poslovalnico BAUHAUS oziroma, da imamo blago na zalogi. Ko vas obvestimo o prispetem blagu oziroma, da imamo blago na zalogi in se odločite za nakup, vaše osebne podatke navedemo na nalogu za rezervacijo.

 

Obdelava osebnih podatkov pri prodaji blaga ter pri izvajanju storitev za stranke

 Vaše podatke obdelujemo zlasti v primeru, če pri nas naročite izdelavo ponudbe ali z nami sklenete pogodbo (npr. prodajno pogodbo, najemno pogodbo, podjemno pogodbo, gradbeno pogodbo, še posebej pogodbo za izdelavo ali obnovo kopalnice ali pogodbo za nakup blaga z montažo ali kakšno drugo pogodbo). Glede na vrsto vašega naročila oziroma naše storitve, lahko od vas zahtevamo zlasti predložitev osebnih podatkov kot je ime in priimek, vključno s številko osebnega dokumenta ter EMŠO, kontaktnih podatkov in drugih podatkov, ki so potrebni za opravo naročene storitve (npr. podatki za dostavo blago, podatki za namen izdaje računa). Te podatke obdelujemo izključno za namene izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja ali za namene pogajanj za sklenitev pogodbe. Vaše kontaktne podatke uporabljamo zgolj in samo za komunikacijo v zvezi z izvajanjem ponudbe ali pogodbe, ne pa tudi za namene neposrednega trženja ali kakršnekoli druge namene.

Z izpolnitvijo obrazca za izvedbo storitve (npr. uokvirjanje slik, brušenje, robljenje, razrez, najem prikolice idr.) vaše osebne podatke, ki jih navedete na obrazcu, obdelujemo izključno za namene obveščanja oziroma komunikacije z vami v zvezi z izvajanjem naročene storitve. Osebni podatki se lahko po potrebi posredujejo tudi pooblaščenim izvajalcem storitve z namenom, da vas kontaktirajo za dodatna pojasnila glede naročene storitve oziroma za namen oprave storitve.

Osebne podatke, ki nam jih posredujete za namen dostave blaga, obdelujemo izključno za namen dostave blaga na vaš naslov. Osebni podatki kot so ime in priimek, naslov in telefonska številka se lahko posredujejo prevozniku, ki izvede prevoz blaga.

Osebne podatke, ki nam jih posredujete za namen vračila denarja iz naslova razdrtja pogodbe obdelujemo izključno za namen vračila denarja na vaš transakcijski račun.

Nadalje vaše osebne podatke, ki nam jih posredujete za namen povpraševanja v zvezi z stanjem dobropisov in darilnih bonov, obdelujemo izključno za namen komunikacije v zvezi z dobropisi in darilnimi boni.

 

Obdelava osebnih podatkov za reševanje reklamacijskih in/ali garancijskih zahtevkov

Z izpolnitvijo reklamacijskega zahtevka obdelujemo določene vaše osebne podatke (npr. ime in priimek, kontaktne podatke, bančne podatke) izključno za namene obveščanja oziroma komunikacije v zvezi z reševanjem reklamacije oziroma nalogom za popravilo oziroma servis blaga.

 

Osebne podatke, ki nam jih posredujete pri naročilu servisa/popravila obdelujemo izključno za namene izvedbe naloga za naročilo popravila ter za komunikacijo glede popravila stroja oziroma naprave. Vaše osebne podatke, kot so ime in priimek, telefonska številka in naslov lahko po potrebi posredujemo tudi pooblaščenim distributerjem, ki izvajajo popravila ali servis stroja oziroma naprave za namen, da vas kontaktirajo za dodatna pojasnila glede vzrokov za nedelovanje stroja oziroma naprave ali po dogovoru izvedejo popravilo stroja oziroma naprave na vašem naslovu.

 

Obdelava osebnih podatkov na podlagi prijave na e-novice

Če želite biti redno obveščeni o naši ponudbi, se lahko na naši spletni strani prijavite na prejemanje brezplačnih e-novic. Prijava je možna s posredovanjem vašega elektronskega naslova, ki ga bomo uporabljali izključno z namenom obveščanja o izdelkih, akcijah, dogodkih in ostalih novostih.

Za posredovanje e-novic uporabljamo storitev »Mailchimp«, platformo za pošiljanje e-novic, ki jo upravlja marketinško podjetje The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave #5000, Atlanta, GA 30308, ZDA (v nadaljevanju »Mailchimp«). Ko opravite prijavo na naši spletni strani, bodo pridobljeni podatki v obdelavo posredovani Mailchimp, ki bo izvedel prijavo na e-novice oziroma na naš Mailchimp račun in izvedel dvojno verifikacijo, ki zagotavlja potrditev, da ste se vi osebno prijavili na prejemanje e-novic in do prijave ni prišlo zaradi kakršnekoli zlorabe vašega elektronskega naslova. Po prijavi boste torej prejeli potrditveno elektronsko sporočilo, s katerim boste potrdili prijavo na e-novice. Mailchimp v našem imenu kot obdelovalec uporablja te podatke za pošiljanje in analizo e-novic. Poleg nas bo vaše osebne podatke pridobil in obdeloval tudi Mailchimp, tudi z namenom izboljšanja storitve Mailchimp in namenom določanja izvora prijav (iz katere države) na e-novice, in sicer v tem delu kot upravljavec. Mailchimp podatkov prejemnikov naših e-novic ne uporablja za vzpostavitev stika neposredno z njimi ali za posredovanje tretjim osebam. Več informacij glede varstva podatkov ponudnika Mailchimp si lahko preberete na njihovi spletni strani (Mailchimp's Legal Policies).

Mailchimp z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje uporablja različna orodja, in sicer piškotke in druge piškotkom podobne tehnologije, ki se ob odprtju e-novic prenesejo iz spletnega serverja Mailchimp. Tako v vsako elektronsko sporočilo, ki ga pošljemo prek ponudnika Mailchimp, le-ta vstavi piksel (t.i. internetni svetilnik), ki vsebuje unikatne identifikatorje, ki omogočajo sledenje ali je naslovnik dejansko odprl poslano elektronsko sporočilo. Prav tako ta tehnologija zabeleži vaš naslov elektronske pošte, IP naslov, podatki o operacijskem sistemu in brskalniku ter datum in čas, povezana z odprtjem poslane elektronske pošte. Ponudnik Mailchimp uporabi prej navedene informacije za analizo učinkovitosti e-novic oziroma za kreiranje uspešnosti poslanih e-novic in naslovnikovega obnašanja po prejemu e-novic (na primer ali je naslovnik dejansko odprl elektronsko pošto in na katere povezave je kliknil). Vse zbrane informacije o uporabnikovem obnašanju uporabljamo za izboljševanje posredovane vsebine e-novic.

Vaši osebni podatki (e-naslov) bodo shranjeni na strežnikih Mailchimp v ZDA in zaščiteni v skladu z veljavno zakonodajo, glede česar se zanašamo na zagotovila Mailchimp. Mailchimp zagotavlja obdelavo in varstvo vaših osebnih podatkov (predvsem, da jih ne bo posredoval tretjim osebam) v skladu z veljavno EU zakonodajo. Z Mailchimp imamo sklenjen sporazum (pogodbo) o obdelavi osebnih podatkov, ki med drugim ureja tudi obdelavo osebnih podatkov na podlagi standardnih pogodbenih klavzul za prenos osebnih podatkov (kot alternativo razveljavljenega ščita za prenos podatkov med EU in ZDA, ki ga je razveljavilo Sodišče EU s sodbo C-311/18). S pogodbo o obdelavi osebnih podatkov se Mailchimp zavezuje k spoštovanju EU zakonodajo glede varstva osebnih podatkov, obdelavi v našem imenu v skladu z njegovo politiko varstva zasebnosti in predvsem, da osebnih podatkov ne bo razkril tretjim osebam. V skladu s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, mora Mailchimp predhodno pridobiti naše soglasje za posredovanje v obdelavo vaših osebnih podatkov, katerih upravljavec smo mi, tretjim osebam oziroma podobdelovalcem.

Pri prijavi na prejemanje brezplačnih e-novic, poleg soglasja glede obdelave vaših osebnih podatkov, podate tudi soglasje za uporabo orodij, povezanih z analizo učinkovitosti e-novic in posredovanjem podatkov Mailchimp, ki zagotavlja storitev pošiljanja in analize e-novic.  Z vašim soglasjem bomo torej beležili vaše uporabniške izkušnje v povezavi z našimi spletnimi novicami, kar predvsem zajema beleženje odziva na naše e-novice (ali ste posredovano elektronsko pošto odprli) in vaše izkušnje prejemu e-novic (ogledani izdelki, datum obiska, pogostost obiska, ipd).

Obdelava osebnih podatkov se izvaja na podlagi točke (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov - GDPR) (soglasje).

Zbrani osebni podatki se vodijo do vašega preklica, pri čemer vas bomo občasno pozvali na obnovitev danega soglasja. V primeru e-novic, povezanih s prijavo na dogodke, bodo vaši podatki izbrisani po dogodku, razen če ste se prijavili tudi na prejemanje drugih e-novic.

Dano soglasje za strinjanje z varstvom podatkom ali prejemanjem e-novic, lahko kadarkoli prekličete prek elektronske pošte ali povezave na stran za odjavo, ki se nahajata na koncu vsake poslane e-novice. Pri preklicu soglasja za prejemanje e-novic bodite pozorni, da v primeru prejemanja več različnih e-novic ali prejemanja le-teh prek različnih elektronskih naslovov, se boste morali za vsakovrstne e-novice odjaviti posamično oziroma iz vsakega posameznega elektronskega naslova. Preklic soglasja, danega v zvezi z varstvom osebnih podatkov pomeni hkrati tudi preklic prejemanja e-novic, poslanih prek Mailchimp in zgolj preklic soglasja v zvezi z varstvom osebnih podatkov obdelavo osebnih podatkov (za statistične analize ipd.), žal ni možen.

Glede vaših pravic in načina njihovega uveljavljanja glejte poglavje »Pravice posameznika« in »Stiki: Kako lahko uveljavite vaše zgoraj navedene pravice?«, ki so v Izjavi o varstvu podatkov.

 

Obdelava osebnih podatkov na podlagi prijave na naše dogodke, nagradne igre in promocijske akcije

 Osebne podatke, ki nam jih posredujete na prijavnicah, ki so objavljene na naši spletni strani (npr. prijavnica za Women's night, prijavnica za Žar akademijo, nagradne igre …), obdelujemo izključno za namene organizacije in izvedbe konkretnega dogodka. Zbrani podatki se po izvedbi dogodka izbrišejo, razen v primeru, ko podate vašo izrecno privolitev, da vam na kontaktne podatke, navedene na prijavnici, pošiljamo oglasna sporočila o izdelkih in storitvah iz naše ponudbe.

Tako dano privolitev lahko kadarkoli brezplačno prekličete, tako da nam pošljete pisno sporočilo o preklicu privolitve na e-naslov: varstvo.podatkov@bauhaus.si.

Glede vaših pravic in načina njihovega uveljavljanja glejte poglavje »Pravice posameznika« in »Stiki: Kako lahko uveljavite vaše zgoraj navedene pravice?«, ki so v Izjavi o varstvu podatkov.

 

Obdelava osebnih podatkov za pošiljanje katalogov

Osebne podatke, ki nam jih posredujete na obrazcu za pošiljanje katalogov, obdelujemo izključno na podlagi vaše privolitve in izključno za namen pošiljanja BAUHAUS katalogov na kontaktne podatke (naslov, e-naslov), ki jih posredujete na obrazcu. Od tovrstnega komuniciranja se lahko kadarkoli brezplačno odjavite na način, da nam pošljete elektronsko sporočilo na e-naslov: varstvo.podatkov@bauhaus.si.  

Glede vaših pravic in načina njihovega uveljavljanja glejte poglavje »Pravice posameznika« in »Stiki: Kako lahko uveljavite vaše zgoraj navedene pravice?«, ki so v Izjavi o varstvu podatkov.

 

Obdelava osebnih podatkov spletne trgovine BAUHAUS

Za namen izvajanja spletne trgovine BAUHAUS obdelujemo naslednje osebne podatke, ki nam jih posredujete ob registraciji oziroma ob nakupu:

 • podatki, pridobljeni ob prijavi oziroma registraciji: ime, priimek in elektronski naslov, datum zadnje prijave, datum kreiranja računa, IP naslov, geslo v kriptirani obliki;
 • podatki, pridobljeni ob opravi nakupa: ime in priimek, naslov, telefonska številka, način plačila, način dostave, izdelki, ki so predmet nakupa ter morebitni drugi podatki, ki bi bili potrebni za sklenitev pogodbe oziroma izvedbo naročila;
 • podatki v zvezi z morebitnimi pritožbami, reklamacijami, jamčevalnimi in drugimi zahtevki: ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, vsebina zahtevka, datum podaje zahtevka, način reševanja zahtevkov, datum nakupa, komunikacija s kupcem v zvezi z zahtevkom, podatki o načinu rešitve oziroma zaključka zahteve ter drugi podatki, ki so potrebni za rešitev zahtevkov kupca.

 

Pravna podlaga za zbiranje navedenih osebnih podatkov je pogodba, sklenjena med kupcem in BAUHAUS. Pravna podlaga za zbiranje podatkov v fazi prijave oziroma registracije kupca je podana tudi v primeru, če kupec nakupa ne opravi, in sicer na podlagi neposredne privolitve kupca. Zbrane osebne podatke bomo obdelovali zgolj za namene, za katere so bili zbrani. Osebni podatki, ki so zbrani na podlagi privolitve kupca, se bodo obdelovali do preklica privolitve kupca, ostali osebni podatki pa do poteka zakonskih rokov, v katerih lahko posamezna stran uveljavlja zahtevke, izvirajoče iz sklenjene pogodbe.

 

Obdelava osebnih podatkov pri videonadzoru

 Družba BAUHAUS v svojih poslovnih centrih in drugih poslovnih prostorih izvaja videonadzor, z namenom preprečevanja vandalizma, preprečevanja tatvin in kaznivih dejanj zoper premoženje ter z namenom zagotavljanja hišnega reda. Zakoniti interesi, ki jih pri tem družba zasleduje so zaščita lastnine in premoženja, zagotavljanje varnosti ljudi in zagotavljanje nadzora vstopa ali izstopa v ali iz poslovnih prostorov. Kjer se izvaja videonadzor, ste z ustreznim obvestilom obveščeni, da vstopate v video nadzorovano območje.

 

+ Piškotki

 Kaj so piškotki

Piškotek je majhna (besedilna) datoteka, običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikovi terminalski opremi (računalnik, mobilna naprava in podobno; v tej izjavi na splošno označeno kot: računalnik), ko ta obišče spletno stran https://  upravljavca, podjetja BAUHAUS TRGOVSKO PODJETJE d.o.o., k.d., Kajuhova ulica 45, SI-1000 Ljubljana (s svojega spletnega strežnika upravljavec pošlje v datoteko piškotkov brskalnika na trdem disku uporabnikovega računalnika). Ta na primer spletni strani upravljavca omogoča prepoznati uporabnikove naprave, ko se vzpostavi povezava med spletnim strežnikom in spletnim brskalnikom. Glavni namen piškotka je, da spletnemu strežniku omogoči, da uporabniku predstavi prilagojene spletne strani, ki omogočajo, da je doživetje ob obisku spletne strani upravljavca bolj osebno in da se bolje odziva na posamezne uporabnikove potrebe. Piškotki se uporabljajo tudi zato, da upravljavec izve več o načinu, kako uporabniki uporabljajo njegove spletne strani, pomagajo pa tudi izboljšati uporabnikovo izkušnjo, ko obišče spletne strani. Piškotek nam v nobenem primeru ne omogoča dostopa do vašega računalnika in kakršnekoli druge informacije o vas, kot do tistih, ki ste jih delili z nami. Lahko se odločite za sprejetje ali zavrnitev piškotkov. Več informacij o piškotkih je možno najti na spletu, na primeru tudi na spletni strani: http://www.allaboutcookies.org, priporočamo pa vam tudi ogled smernic Informacijskega pooblaščenca.

Upravljavec lahko na spletnih straneh uporablja naslednje vrste piškotkov:

 • začasni ali sejni piškotki (session cookies): to so začasni piškotki, ki so shranjeni v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika do konca njegovega obiska brskalnika (za čas trajanja seje brskanja in se brišejo s potekom seje). Ti piškotki so obvezni za pravilno delovanje določenih aplikacij oziroma funkcionalnosti na spletnih straneh upravljavca; ti piškotki se samodejno zbrišejo, ko je brskalnik zaprt;
 • trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies): trajne piškotke upravljavec lahko uporablja za izboljšanje uporabniških izkušenj (npr. za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani in podobno). Ti piškotki ostanejo v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika daljše obdobje, dokler se ne zbrišejo. To časovno obdobje je odvisno od izbire, ki jo uporabnik izvede v nastavitvah svojega internetnega brskalnika. Trajni piškotki omogočajo, da se informacije prenesejo na spletni strežnik vsakič, ko nekdo obišče spletno stran. Trajni piškotki so prav tako poznani kot sledilni piškotki;
 • lastni piškotki (1st party cookies) so s spletne strani upravljavca, ki si jo uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletne strani te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabile, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto;
 • drugi piškotki (3rd party cookies) izvirajo od drugih, partnerskih, spletnih mest (ki na primer merijo promet). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanja, analitike pa do izboljšave svojih produktov.

Kadar je za uporabo oziroma namestitev piškotkov v potrebno uporabnikovo soglasje, upravljavec pred njihovo uporabo oziroma pred naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik) pridobi uporabnikovo privolitev. Kadar ima spletna stran z uporabnikom bolj opredeljen odnos (uporabniški račun, registracija, profil), je pridobivanje privolitve integrirana v procese registracije uporabnika.

Z uporabo piškotkov zbiramo naslednje podatke obiskovalcev naših spletnih strani:

- informacije o napravi (vrsta, znamka in tip),

- informacije o operacijskem sistemu (vrsta in verzija),

- informacije o spletnem brskalniku (vrsta in verzija),

- informacije o nastavitvah zaslona (npr. resolucija),

- informacije o straneh, ki so bile prikazane.

Tehnične informacije o napravi in programski opremi zbiramo zaradi zagotavljanja kakovostnega prikaza spletnih strani naše trgovine. Informacije o straneh, ki so bile prikazane, zbiramo za potrebe analize, ki nam omogočajo izboljševanje vsebin in uporabniške izkušnje.

Če se uporabnik naše spletne trgovine registrira oziroma prijavi ali opravi nakup kot t.i. gost, pa lahko z uporabo piškotkov od njega zbiramo tudi nekatere osebne podatke:

- IP naslov,

- podatke o lokaciji oziroma vstopni točki dostopa do interneta,

- podatke o elektronskem naslovu in geslu,

- vnose v spletne obrazce,

- vnose v nakupovalno košarico.

Te podatke potrebujemo zaradi potrebe avtentikacije uporabnikov naše spletne trgovine, in sicer da se lahko prepričamo, da je prijavo izvedel registriran oziroma prijavljen uporabnik. Nadalje te podatke potrebujemo za to, da si spletno mesto zapolni uporabnikov vnos v spletne obrazce in nakupovalno košarico. Prav tako pa te podatke uporabljamo za vodenje statistike in za izvajanje marketinških aktivnosti.

 

Kakšne piškotke uporabljajo spletne strani upravljavca?

 Obvezni piškotki

Ti piškotki so potrebni, da vam lahko nudimo storitve, ki so na voljo na tej spletni strani, saj omogočajo osnovne funkcije, kot je navigacija po strani in dostop do varnih območij spletne strani, da si spletno mesto zapomni uporabnikove vnose v spletne obrazce, nakupovalno košarico, za prilagoditev nastavitev uporabnikovim željam, kot je način razvrščanja rezultatov/vsebine, in podobno. V tem primeru uporabnik aktivno vpisuje vsebino, oziroma jasno izrazi željo s tem, da klikne na gumb »dodaj v košarico«, recimo razvrsti izdelke v kategoriji po določeni lastnosti, ali podobno. Taki piškotki so nujno potrebni, da vam ponudimo storitve, ki so na voljo na tej spletni strani. Omogočajo, da si stran zapomni in izvede uporabnikovo zahtevo kot je npr. prijava v uporabniški profil ali vsebina nakupovalne košarice. Brez teh piškotkov spletna stran ne more pravilno delovati. Teh piškotkov ni mogoče drugače odstraniti, razen z neobiskovanjem naše spletne strani. Pravna podlaga za uporabo nujnih piškotkov temelji na našem zakonitem interesu za tehnično brezhibno in nemoteno delovanje naše spletne strani.

 

NID

Oznaka NID za piškotke Google – edinstvena oznaka, ki jo aplikacije Google uporabljajo za shranjevanje informacij o vaših nastavitvah

5 mesecev

Google

PHPSESSID

Piškotek omogoča shranjevanje sej med posameznimi zahtevami znotraj sistema za upravljanje z vsebinami.

Seja

Bauhaus

X-Magento-Vary

Piškotek X-Magento-Vary uporablja sistem Magento 2 za poudarjanje, da je bila spremenjena različica strani, ki jo je zahteval uporabnik.

Seja

Bauhaus

form_key

Varnostni ukrep za zaščito podatkovne forme prek spleta.

Seja

Bauhaus

mage-cache-sessid

Piškotek se uporablja za pospeševanje predpomnjenja vsebine v brskalniku

1 dan

Bauhaus

mage-cache-storage

Piškotek se uporablja za delovanje funkcionalnosti nedavno ogledanih izdelkov.

1 dan

Bauhaus

mage-cache-storage-section-invalidation

Piškotek se uporablja za olajšanje/pospeševanje predpomnjenja vsebine v brskalniku

1 dan

Bauhaus

mage-messages

Piškotek se uporablja za olajšanje/pospeševanje predpomnjenja vsebine v brskalniku

1 dan

Bauhaus

mage-translation-file-version

Piškotek se uporablja za prevajanje vsebin spletne strani v druge jezike

Seja

Bauhaus

mage-translation-storage

Piškotek se uporablja za prevajanje vsebin spletne strani v druge jezike

Seja

Bauhaus

private_content_version

Piškotek se uporablja za optimalen prikaz spletnega mesta

1 ura

Bauhaus

product_data_storage

Shrani konfiguracijo za podatke o izdelkih, povezanih z nedavno ogledanimi / primerjanimi izdelki.

1 ura

Bauhaus

recently_compared_product

Shranjuje ID-je izdelkov nedavno primerjanih izdelkov

1 dan

Bauhaus

recently_compared_product_previous

Shranjuje ID-je izdelkov prej primerjanih izdelkov za enostavno navigacijo

1 dan

Bauhaus

recently_viewed_product

Shranjuje ID-je izdelkov gledanih izdelkov za enostavno navigacijo.

1 dan

Bauhaus

recently_viewed_product_previous

Shranjuje ID-je izdelkov nedavno gledanih izdelkov za enostavno navigacijo

1 dan

Bauhaus

section_data_ids

Uporablja  se za olajšanje predpomnjenja vsebin v brskalniku za hitrejše nalaganje strani

1 dan

Bauhaus

cookieConsentAnalyticsGranted

Shranjevanje uporabnikove izbire shranjevanja piškotkov

1 mesec

Bauhaus

cookieConsentGranted

Shranjevanje uporabnikove izbire shranjevanja piškotkov

1 mesec

Bauhaus

cookieConsentMarketingGranted

Shranjevanje uporabnikove izbire shranjevanja piškotkov

1 mesec

Bauhaus

cookieConsentPreferencesGranted

Shranjevanje uporabnikove izbire shranjevanja piškotkov

1 mesec

Bauhaus

 

Funkcionalni piškotki

Google Zemljevidi

Google Zemljevidi je storitev spletnega kartiranja, s katero zagotovimo, da lahko v določeni poslovalnici uporabljate različne storitve, kot sta rezervacija in prevzem.

 

Podjetje za obdelavo podatkov

Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Irska.

 

Nameni obdelave podatkov

Ta seznam prikazuje namene zbiranja in obdelave podatkov. Soglasje velja za navedene namene. Zbrani podatki se uporabljajo in shranjujejo izključno za namene, navedene v seznamu:

 • Prikaz zemljevidov.

 

Uporabljena orodja

 • Piškotki.

 

Zbrani podatki

Seznam vključuje vse (osebne) podatke, ki se zbirajo med uporabo storitve.

 • Datum in čas obiska.
 • Informacije o lokaciji.
 • Naslov IP.
 • URL naslov.
 • Podatki o uporabi.

 

Pravna podlaga

Pravna podlaga za obdelavo podatkov:

Točka (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov, Zakon o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1.

 

Kraj obdelave podatkov

Evropska unija.

 

Obdobje hrambe

Obdobje hrambe je časovno obdobje, v katerem se zbrani podatki hranijo za obdelavo.

Podatki se izbrišejo takoj, ko niso več potrebni za obdelavo.

 

Prejemniki podatkov

 • Google Ireland Limited.
 • Google LLC.
 • Alphabet Inc.

 

Pooblaščenec za varstvo podatkov v podjetju za obdelavo

Pooblaščenec za varstvo podatkov v podjetju Google https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

 

Prenos podatkov v tretje države

Ta storitev lahko zbrane podatke posreduje drugi državi. Pri tem upoštevajte, da lahko storitev prenaša podatke tudi izven Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora ter v državo, ki ne zagotavlja ustrezne ravni varstva podatkov. Če se podatki prenesejo v Združene države Amerike, je mogoče, da bodo vaše podatke za namene spremljanja stanja in nadzora obdelali ameriški organi, ne da bi vam bila na voljo pravna sredstva. Spodaj je seznam držav, v katere se prenašajo podatki, in sicer za različne namene, npr. za hrambo ali obdelavo.

  

Google Tag Manager

Google Tag Manager je sistem za upravljanje oznak, ki nam pomaga povezovati in upravljati storitve na spletnem mestu.

 

Podjetje za obdelavo podatkov

Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Irska

 

Nameni obdelave podatkov

Ta seznam prikazuje namene zbiranja in obdelave podatkov. Soglasje velja za navedene namene. Zbrani podatki se uporabljajo in shranjujejo izključno za namene, navedene v seznamu:

 • Funkcionalnost.

 

Uporabljena orodja

 • Piksli.

 

Zbrani podatki

Seznam vključuje vse (osebne) podatke, ki se zbirajo med uporabo storitve.

 • Naslov IP.
 • Informacije o brskalniku.
 • Podatki o uporabi.
 • Datum in čas obiska.
 • Informacije o lokaciji.
 • ID piškotka.

 

Pravna podlaga

Pravna podlaga za obdelavo podatkov:

Točka (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov, Zakon o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1.

 

Kraj obdelave podatkov

Združene države Amerike.

 

Obdobje hrambe

Obdobje hrambe je časovno obdobje, v katerem se zbrani podatki hranijo za obdelavo.

Podatki bodo izbrisani po 14 dneh po priklicu.

 

Prejemniki podatkov

 • Alphabet Inc.
 • Google LLC.
 • Google Ireland Limited.

 

Pooblaščenec za varstvo podatkov v podjetju za obdelavo

Pooblaščenec za varstvo podatkov v podjetju Google https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

 

Prenos podatkov v tretje države

Ta storitev lahko zbrane podatke posreduje drugi državi. Pri tem upoštevajte, da lahko storitev prenaša podatke tudi izven Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora ter v državo, ki ne zagotavlja ustrezne ravni varstva podatkov. Če se podatki prenesejo v Združene države Amerike, je mogoče, da bodo vaše podatke za namene spremljanja stanja in nadzora obdelali ameriški organi, ne da bi vam bila na voljo pravna sredstva. Spodaj je seznam držav, v katere se prenašajo podatki, in sicer za različne namene, npr. za hrambo ali obdelavo.

 

Mednarodno

Kliknite tukaj in preberite pravilnik o varstvu osebnih podatkov obdelovalca podatkov: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Kliknite tukaj za preklic na vseh domenah podjetja za obdelavo podatkov: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Kliknite tukaj, da preberete politiko piškotkov obdelovalca podatkov: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

 

Analitični piškotki

 Piškotki za statistiko pomagajo lastnikom spletne strani razumeti, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran, tako da anonimno zbirajo in posredujejo informacije. Ti piškotki zbirajo podatke o tem, kako se spletna mesta uporabljajo, za izboljšanje njihove privlačnosti, vsebin in funkcionalnosti. Uporaba teh piškotkov poteka samo z vašo privolitvijo in samo, če piškotka niste deaktivirali.

 

Google Analytics

Na tem spletnem mestu se uporablja Google Analytics, orodje za analizo spletnih strani družbe Google Ireland Limited. Program Google Analytics uporablja piškotke in piškotkom podobne tehnologije (odvisno od brskalnika, ki ga uporabljate oziroma vrste naprave), ki omogočajo analizo vaše uporabe spletne strani. Spodaj navedeni podatki so posredovani podjetju Google , ki podatke obdeluje kot skupni upravljavec. Google te informacije uporablja za vrednotenje uporabnikove uporabe spletnega mesta, za sestavljanje poročil o aktivnostih na spletnih straneh in za nadaljnjo izvedbo storitev, povezanih z uporabo spletnih strani in interneta nasproti upravljavcu spletnih strani. IP-naslov, posredovan iz vašega brskalnika v okviru programa Google Analytics, se ne združuje z drugimi podatki družbe Google. Shranjevanje piškotkov lahko onemogočite z ustreznimi nastavitvami svoje programske opreme brskalnika. Vendar vas opozarjamo na to, da v tem primeru morebiti ne boste mogli koristiti vseh funkcij tega spletnega mesta. Poleg tega lahko onemogočite evidentiranje podatkov, proizvedenih s piškotki, in vezanih na vašo uporabo spletnega mesta (vključno z vašim IP-naslovom) družbi Google ter obdelavo teh podatkov s strani družbe Google, tako da preko naslednje povezave spremenite svoje nastavitve v brskalniku: https://adssettings.google.com/.

  

Trženjski piškotki

Trženjski piškotki nam ali našim partnerjem omogočajo prilagoditev relevantnega oglaševanja za vsakega posameznika glede na njegove interese na naši spletni strani ali strani tretjih ponudnikov. Ti piškotki ne shranjujejo osebnih podatkov, s katerimi bi bilo možno identificirati posameznika, ampak povezujejo pridobljene informacije na unikatni identifikator (glede na brskalnik in uporabljeno napravo). Onemogočanje teh piškotkov bi povzročilo manj individualizirano in prilagojeno prikazovanje oglasov.

 

Criteo

Criteo je storitev za ponovno trženje (t.i. remarketing), ki nam s pomočjo pridobljenih informacij o vašem obisku na naši spletni strani, pomaga prikazovati ustrezne oglase na zunanjih platformah, glede na vedenje na naši spletni strani (npr. glede na ogledane produkte na naši spletni strani, produkte v nakupovalni košarici, kupljene produkte). Takšni podatki so povezani z unikatnim identifikatorjem (piškotkom ali piškotkom podobni tehnologiji, odvisno od brskalnika, ki ga uporabljate oziroma vrste naprave). Takšno oglaševanje temelji na uporabi algoritmov podjetja Criteo. Ko obiščete spletno stran, ki uporablja tehnologijo tega podjetja, se lahko na tej spletni strani prikažejo naša ciljna priporočila izdelkov, kot prilagojene oglasne pasice. Spodaj navedeni podatki so posredovani podjetju Criteo samo za spodaj navedene namene. Podjetje Criteo podatke obdeluje kot skupni upravljavec. Več o storitvi podjetja Criteo in o onemogočenju njihove storitve si lahko preberete na njihovi spletni strani oziroma njihovi izjavi o zasebnosti.

 

Podjetje za obdelavo podatkov

Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Pariz, Francija

 

Nameni obdelave podatkov

Ta seznam prikazuje namene zbiranja in obdelave podatkov. Soglasje velja za navedene namene. Zbrani podatki se uporabljajo in shranjujejo izključno za namene, navedene v seznamu:

 • Trženje.
 • Oglaševanje.
 • Ponovno trženje (ciljanje).
 • Personalizacija.

 

Uporabljena orodja

 • Piškotki in druge piškotkom podobne tehnologije.

 

uidOmogoča ponovno trženje (t.i. remarketing) na podlagi pridobljenih informacij o vašem obisku na naši spletni straniTrajanje: do 6 mesecevCriteo
eidOmogoča ponovno trženje (t.i. remarketing) na podlagi pridobljenih informacij o vašem obisku na naši spletni straniTrajanje do 6 mesecevCriteo
uicOmogoča ponovno trženje (t.i. remarketing) na podlagi pridobljenih informacij o vašem obisku na naši spletni straniTrajanje do 6 mesecevCriteo
evtOmogoča ponovno trženje (t.i. remarketing) na podlagi pridobljenih informacij o vašem obisku na naši spletni straniTrajanje do 1 letaCriteo
acdcOmogoča ponovno trženje (t.i. remarketing) na podlagi pridobljenih informacij o vašem obisku na naši spletni straniTrajanje do 6 mesecevCriteo
udcOmogoča ponovno trženje (t.i. remarketing) na podlagi pridobljenih informacij o vašem obisku na naši spletni straniTrajanje do 6 mesecevCriteo
zdiOmogoča ponovno trženje (t.i. remarketing) na podlagi pridobljenih informacij o vašem obisku na naši spletni straniTrajanje do 5 letCriteo
IDEOmogoča ponovno trženje (t.i. remarketing) na podlagi pridobljenih informacij o vašem obisku na naši spletni straniTrajanje fo 1,5 letdoubleclick.net
DSIDOmogoča ponovno trženje (t.i. remarketing) na podlagi pridobljenih informacij o vašem obisku na naši spletni straniTrajanje fo 1,5 letdoubleclick.net

Zbrani podatki

Seznam vključuje (osebne) podatke, ki se zbirajo med uporabo storitve (Criteo ne uporablja podatkov, s katerimi bi bilo možno uporabnika neposredno identificirati):

 • Podatki o uporabi.
 • Ogledani izdelki.
 • Informacije o brskalniku.
 • Informacije o lokaciji.
 • Informacije o napravi.
 • Datum in čas obiska.
 • Naslov IP.
 • URL naslov predhodno obiskane spletne strani.
 • Število oglasov, ki se prikažejo uporabniku.
 • Število obiskanih strani.
 • Ogledane datoteke.
 • Potek klikov.
 • Tehnični ID-ji.
 • ID-ji mobilnega oglaševanja.
 • Iskalni nizi.

 

Pravna podlaga

Pravna podlaga za obdelavo podatkov:

Točka (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov, Zakon o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1.

 

Kraj obdelave

Evropska unija.

 

Obdobje hrambe

Obdobje hrambe je časovno obdobje, v katerem se zbrani podatki hranijo za obdelavo. Podatke je treba izbrisati takoj, ko niso več potrebni za določene namene obdelave.

Tehnični podatki se hranijo do 13 mesecev. Piškotki potečejo 13 mesecev po zadnji posodobitvi.

 

Prejemniki podatkov

 • Hčerinska podjetja.
 • Povezana podjetja.

 

Pooblaščenec za varstvo podatkov v podjetju za obdelavo

Elektronski naslov pooblaščenca za varstvo podatkov v podjetju Criteo: dpo@criteo.com

 

Prenos podatkov v tretje države

Ta storitev lahko zbrane podatke posreduje drugi državi. Pri tem upoštevajte, da lahko storitev prenaša podatke tudi izven Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora ter v države, ki ne zagotavljajo ustrezne ravni varstva podatkov. Če se podatki prenesejo v Združene države Amerike, je mogoče, da bodo vaše podatke za namene spremljanja stanja in nadzora obdelali ameriški organi, ne da bi vam bila na voljo pravna sredstva.

 

Menarodno

Kliknite tukaj in preberite pravilnik o varstvu osebnih podatkov upravljalca podatkov:

https://www.criteo.com/privacy/

Kliknite tukaj za preklic na vseh domenah podjetja za upravljanje podatkov: https://www.criteo.com/privacy/#user-choices

Kliknite tukaj, da preberete politiko piškotkov upravljalca podatkov: https://www.criteo.com/privacy/corporate-privacy-policy/

 

Google Ads

Google Ads je tržna storitev, ki nam pomaga prikazovati ustrezno vsebino in s tem izboljšati vašo uporabniško izkušnjo. Nameščeni piškotki ali piškotkom podobna tehnologija (odvisno od brskalnika, ki ga uporabljate oziroma vrste naprave), nam omogočajo dostop do informacij glede vašega obiska naše spletne strani ali drugih spletnih strani, na katere smo vas preusmerili. Storitev ne omogoča osebne identifikacije posameznega uporabnika, ampak se zbrane informacije vežejo na unikatni identifikator. Spodaj navedeni podatki so posredovani podjetju Google Ireland Limited samo za spodaj navedene namene. Podjetje Google Ireland Limited podatke obdeluje kot skupni upravljavec. Več o storitvi podjetja Google Ireland Limited in o onemogočenju njihove storitve si lahko preberete na njihovi spletni strani oziroma njihovi izjavi o zasebnosti.

 

Podjetje za obdelavo podatkov

Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Irska

 

Nameni obdelave podatkov

Ta seznam prikazuje namene zbiranja in obdelave podatkov. Soglasje velja za navedene namene. Zbrani podatki se uporabljajo in shranjujejo izključno za namene, navedene v seznamu:

 • Prikaz oglasov.

 

Uporabljena orodja

 • Piškotki.
 • Piksli.

 

Zbrani podatki

Seznam vključuje (osebne) podatke, ki se zbirajo med uporabo storitve:

 • Naslov IP.
 • Informacije o brskalniku.
 • Podatki o uporabi.
 • Datum in čas obiska.
 • Informacije o lokaciji.
 • ID piškotka.

 

Pravna podlaga

Pravna podlaga za obdelavo podatkov:

Točka (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov, Zakon o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1.

 

Kraj obdelave podatkov

Evropska unija.

 

Obdobje hrambe

Obdobje hrambe je časovno obdobje, v katerem se zbrani podatki hranijo za obdelavo.

Podatki se izbrišejo takoj, ko niso več potrebni za obdelavo. Evidentirani podatki so anonimizirani po devetih mesecih, podatki o piškotkih pa po 18 mesecih.

 

Prejemniki podatkov

 • Alphabet Inc.
 • Google LLC.
 • Google Ireland Limited.

 

Pooblaščenec za varstvo podatkov v podjetju za obdelavo

Pooblaščenec za varstvo podatkov v podjetju Google https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

 

Prenos podatkov v tretje države

Ta storitev lahko zbrane podatke posreduje drugi državi. Pri tem upoštevajte, da lahko storitev prenaša podatke tudi izven Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora ter v državo, ki ne zagotavlja ustrezne ravni varstva podatkov. Če se podatki prenesejo v Združene države Amerike, je mogoče, da bodo vaše podatke za namene spremljanja stanja in nadzora obdelali ameriški organi, ne da bi vam bila na voljo pravna sredstva. Spodaj je seznam držav, v katere se prenašajo podatki, in sicer za različne namene, npr. za hrambo ali obdelavo.

 

Mednarodno

Kliknite tukaj in preberite pravilnik o varstvu osebnih podatkov upravljalca podatkov:

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Kliknite tukaj za preklic na vseh domenah podjetja za upravljanje podatkov: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Kliknite tukaj, da preberete politiko piškotkov upravljalca podatkov: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

 

 Facebook Pixel

To je tehnologija sledenja, ki jo ponuja Facebook in jo uporabljajo tudi druge Facebook storitve, na primer Facebook Custom Audiences. Ta tehnologija se uporablja za sledenje obnašanja na spletni strani po preusmeritvi s Facebook ali Instagram oglasa naše spletne strani. Navedeno nam omogoča analizo učinkovitosti naših oglasov, prav tako pa omogoča podjetju Facebook povezavo pridobljenih informacij z vašim Facebook računom, z namenom nadaljnje uporabe z njihove strani, skladno s pogoji varstva podatkov podjetja Facebook. Ta tehnologija omogoča tudi ciljanje uporabnikov glede na pridobljene informacije s strani podjetja Facebook, in sicer, da posreduje našim uporabnikov oglase tudi na njihovih spletnih straneh (Facebook in druge platforme tega podjetja) in, da sledi uspešnosti tovrstni oglasov. Podjetje Facebook podatke obdeluje kot skupni upravljavec. Več o storitvi podjetja Facebook in o onemogočenju njihove storitve si lahko preberete na njihovi spletni strani oziroma njihovi izjavi o zasebnosti.

 

c_userPiškotek Facebook vtičnika90 dnifacebook.com
datrPiškotek Facebook vtičnika2 letifacebook.com
frPiškotek Facebook vtičnika90 dnifacebook.com
presencePiškotek Facebook vtičnikasejafacebook.com
sbPiškotek Facebook vtičnika2 letifacebook.com
spinPiškotek Facebook vtičnika25 urfacebook.com
wdPiškotek Facebook vtičnika1 tedenfacebook.com
xsPiškotek Facebook vtičnika90 dnifacebook.com
dprPiškotek Facebook vtičnika1 tedenfacebook.com

Podjetje za obdelavo podatkov

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin, D02, Ireland.

 

Nameni obdelave podatkov

Ta seznam prikazuje namene zbiranja in obdelave podatkov:

 • Oglaševanje.
 • Analiziranje.
 • Trženje.
 • Ponovno ciljanje.
 • Sledenje.

 

Uporabljena orodja

 • Piškotki.
 • Piksli.

 

Zbrani podatki

Seznam vključuje (osebne) podatke, ki se zbirajo med uporabo storitve:

 • Ogledani oglasi.
 • Informacije o brskalniku.
 • Ogledana vsebina.
 • Informacije o napravi.
 • Informacije o lokaciji.
 • Interakcije z oglaševanjem, storitvami in izdelki.
 • IP naslov.
 • Tržne informacije.
 • ID piksla.
 • URL naslov predhodno obiskane spletne strani.
 • Uspeh marketinških kampanj.
 • Obnašanje uporabnika.
 • ID uporabnika Facebooka.

 

Pravna podlaga

Pravna podlaga za obdelavo podatkov:

Točka (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov, Zakon o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1.

 

Kraj obdelave

Evropska unija.

 

Obdobje hrambe

Obdobje hrambe je obdobje, v katerem se zbrani podatki hranijo za obdelavo. Podatki se izbrišejo takoj, ko niso več potrebni za obdelavo. Najvišja starost shranjevanja piškotkov: 1 leto.

 

Prejemniki podatkov

Facebook Inc.

Facebook Ireland Limited.

 

Pooblaščenec za varstvo podatkov v podjetju za obdelavo

Elektronski naslov pooblaščenca za varstvo podatkov v podjetju Facebook https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

 

Prenos podatkov v tretje države

Ta storitev lahko zbrane podatke pošlje v drugo državo. Upoštevajte, da lahko ta storitev prenaša podatke izven EU / EGP in v državo brez zahtevanih predpisov o varstvu podatkov. Če se podatki prenesejo v ZDA, obstaja nevarnost, da bodo ameriške oblasti lahko obdelale vaše podatke za sprejetje nadzornih in nadzornih ukrepov, po možnosti brez pravnega sredstva. Spodaj je seznam držav, v katere se prenašajo podatki. Razlogi so lahko iz različni, na primer za shranjevanje ali obdelavo.

 

Mednarodno

Kliknite tukaj, če želite prebrati politiko zasebnosti obdelovalca podatkov: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Kliknite tukaj, če želite onemogočiti tega upravitelja za vse domene: https://www.facebook.com/ads/preferences/

Kliknite tukaj, če želite prebrati politiko piškotkov obdelovalca podatkov: https://www.facebook.com/policies/cookies

 

 Kako lahko upravljate ali brišete piškotke?

Piškotkov nikakor ne bomo uporabljali za zbiranje vaših osebno določljivih podatkov, po želji pa lahko nastavitve o uporabi piškotkov spremenite tudi v brskalniku svojega računalnika ali mobilne naprave.

Večina modernih brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete ali zavrnete le določene vrste piškotkov ali pa si nastavite opozorilo, da stran želi shraniti piškotek na vašo napravo. Izbrišete lahko tudi piškotke, ki jih je brskalnik že shranil na vaši napravi.

Opozarjamo vas, da v primeru izklopa piškotkov vse funkcionalnosti spletnih strani morda ne bodo delovale enako učinkovito, opozorilo o uporabi piškotkov se bo prikazalo ob vsakem obisku, dolgoročno pa bo to negativno vplivalo na vašo uporabniško izkušnjo.

Postopek spremembe nastavitev piškotkov se v vsakem brskalniku razlikuje. Informacijo o tem lahko poiščete s pomočjo funkcije »Pomoč«, obiščete www.aboutcookies.org, ki nazorno razloži postopek v vseh modernih brskalnikih, ali pa nas kontakrirate prek elektronske pošte varstvo.podatkov@bauhaus.si. Primeroma navajamo povezave za brskalnike ChromeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariEdge.

 

+ Uporabniki osebnih podatkov

 BAUHAUS se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim nepooblaščenim osebam brez vaše privolitve. Prav tako se BAUHAUS zavezuje, da vaših podatkov ne posreduje izven Evropske unije (EU) ali Evropskega gospodarskega prostora (EGP).

 

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebni podatki razkrivajo naslednjim podjetjem znotraj EU/EGP:

 • drugim družbam BAUHAUS v Sloveniji;
 • ponudnikom poštnih storitev, dostavnih storitev, špediterjem, ponudnikom storitev uničenja dokumentov in nosilcev podatkov;
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
 • ponudnikom bančnih storitev in storitev izterjave plačil;
 • BAUHAS AG in povezanim podjetjem v skupini (https://www.bauhaus.si/podjetje/mednarodno);
 • dobaviteljem blaga in izvajalcem storitev (npr. distributerji, pooblaščeni serviserji, izvajalci obrtniških del);
 • računovodskemu servisu, odvetniškim pisarnam in drugim ponudnikom pravnega in poslovnega svetovanja.

 

+ Obdobje hrambe osebnih podatkov

 Vaše podatke shranjujemo tako dolgo, kot to zahteva vsakokratni namen za katerega so posamezni podatki zbrani in obdelani.

 

Tiste podatke, ki obdelujemo na podlagi zakona, hranimo za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Podatke, ki jih obdelujemo zaradi izvedbe pogodbenega odnosa z vami, hranimo za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še ves čas, ko traja zakonski zastaralni rok za zahtevke iz tako sklenjene pogodbe, razen v primeru spora v zvezi s pogodbenim razmerjem.

 

Primeroma navajamo nekatere roke hrambe vaših podatkov, ki jih obdelujemo na podlagi pogodbe:

  

 • Rezervacije in informativne ponudbe: 12 mesecev (povratna informacija stranke),
 • Odškodninski zahtevki: 12 mesecev (pregled odškodninskih zahtevkov) oziroma ves čas, ko tečejo zastaralni roki za uveljavitev zahtevkov,
 • Pogodbena dokumentacija (računi, dobropisi, potrjene ponudbe in naročila, dobavnice, naročila popravil: do 11 let,
 • Najemne in gradbene pogodbe: do 11 let.

  

Če za določene podatke, ki se obdelujejo za realizacijo kupoprodajnih pogodb, obstaja davčno-pravni rok shranjevanja (npr. podatki knjigovodskih listin), znaša rok hrambe tudi do 10 let po poteku leta, na katero se nanašajo računi. V tem času je obdelava podatkov omejena.

 

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve ali zakonitega interesa, npr. v primeru pošiljanje oglasnih sporočil, hranimo trajno do preklica te privolitve z vaše strani oziroma do zahteve po prekinitvi obdelave, pri čemer se zavezujemo, da bomo obstoj namena obdelave osebnih podatkov preverjali na redne časovne intervale. Podatke bomo pred preklicem izbrisali le, če je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov (npr. če bi prenehali pošiljati oglasna sporočila) ali če tako določa zakon.

 

Osebni podatki, ki jih zbiramo s pomočjo videonadzornega sistema, se hranijo do 3 mesece, nato pa se nepovratno in trajno izbrišejo. V primeru incidenta se posnetki lahko hranijo ves čas trajanja zastaralnih rokov.

 

Osebni podatki se lahko shranjujejo za daljše časovno obdobje, če je to potrebno za izpolnjevanje pravnih obveznosti, za namene arhiviranja v javnem interesu, znanstveno ali zgodovinsko raziskovalne namene ali statistične namene. Pri tem se izvajajo ustrezni tehnični in organizacijski ukrepi, da se zaščiti pravice in svoboščine posameznika.

 

Po preteku obdobja hrambe bomo vaše osebne podatke učinkovito in trajno izbrisali ali anonimizirali, tako da vaša identifikacija ne bo več mogoča.

 

+ Pravice posameznika

 Družbe BAUHAUS v obsežni meri zagotavljajo uresničevanje vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi s transparentno obdelavo vaših osebnih podatkov.

 

Pravica do dostopa do osebnih podatkov

Imate pravico od BAUHAUS dobiti potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke. Ko pridobite potrditev o obdelavi, imate nadalje pravico do dostopa do osebnih podatkov, tako da vam je omogočen vpogled v zbrane osebne podatke in njihovo prepisovanje, vključno s posredovanjem informacije o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, ki so jim bili razkriti osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o obstoju morebitnega iznosa podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo idr.

 

Pravica do popravka in pravico do izbrisa (t.i. pozabe) osebnih podatkov

Če so vaši osebni podatki nepopolni ali neustrezni, imate pravico zahtevati, da se neustrezni podatki popravijo ali nepopolni podatki dopolnijo. V takem primeru lahko od vas po potrebi zahtevamo izpolnitev dopolnilne izjave.

 

Vaši osebni podatki se brez nepotrebnega odlašanja izbrišejo, ko:

 • niso več potrebni za namene, za katere so bili izbrani,
 • prekličete privolitev,
 • ugovarjate obdelavi in za nadaljnjo obdelavo ne obstaja noben prevladujoč zakoniti razlog,
 • so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
 • je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu z relevantno zakonodajo.

 

Pravica do preklica privolitve

Svojo privolitev v obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli brezplačno prekličete z učinkom za prihodnost. Pri tem prosimo upoštevajte, da bo s tem pred vnovičnim nakupom morebiti potrebna ponovna navedba vaših podatkov. Pravica do preklica privolitve velja samo za obdelavo tistih osebnih podatkov, ki se obdelujejo na podlagi vaše privolitve, ne pa tudi za obdelavo podatkov, ki se obdelujejo na podlagi drugih zakonitih podlag.

 

Pravica do omejitve obdelave

V naslednjih primerih lahko omejite obdelavo vaših osebnih podatkov:

 • ko oporekate točnost podatkov, in sicer za obdobje, ki omogoča preverbo točnosti osebnih podatkov,
 • ko je obdelava nezakonita in namesto izbrisa podatkov zahtevate omejitev uporabe podatkov,
 • ko BAUHAUS podatkov za potrebe obdelave ne potrebuje več, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • ko vložite ugovor zoper obdelavo svojih podatkov na osnovi zakonitih interesov upravljavca, dokler se ne preveri zakonitosti njihove obdelave.

 

Pravica do ugovora

Imate pravico, da iz razlogov, ki izhajajo iz vaše posebne situacije, kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, ki temelji na naših zakonitih interesih ali zakonitih interesih tretje osebe. Če vložite ugovor, vaših osebnih podatkov ne obdelujemo več, razen v primeru, da za obdelavo lahko dokažemo nujne legitimne razloge, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali pa obdelava služi uveljavljanju, izvajanju ali obrambi pravnih zahtevkov.

 

Če se vaši osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja na podlagi naših zakonitih interesov, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate taki obdelavi osebnih podatkov. V primeru ugovora, se osebni podatki ne obdelujejo več za namene neposrednega trženja.

 

Pravica do prenosljivosti podatkov

Na vašo zahtevo vam bomo posredovali vse osebne podatke, ki se nanašajo na vas, v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki. Ko zahtevate posnetke videonadzora, imate pravico zahtevati le del videoposnetka, ki se nanaša na vas. Zato morate v zahtevku ustrezno navesti podatke, na podlagi katerih vas je možno brez povzročanja velikih stroškov in nesorazmerno velikega napora identificirati oziroma je mogoče identificirati tisti del posnetka, ki se nanaša na vas. Vsaj okvirno morate navesti, katerim kameram ste bili izpostavljeni, kdaj ter podati okvirni opis svoje podobe, oblačil oziroma predložiti ustrezno referenčno fotografijo.

 

Pravica do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS

Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico, da vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefon: +386(0)1 230 97 30, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si.

 

+ Stiki: Kako lahko uveljavite vaše zgoraj navedene pravice?

 

Za uresničitev vaših pravic se prosimo obrnite na našega koordinatorja za varstvo podatkov na:

BAUHAUS TRGOVSKO PODJETJE d.o.o., k.d.

Koordinator za varstvo podatkov

Kajuhova ulica 45

SI-1000 Ljubljana

Telefon: +386(0)1 54 66 800 ali 080 39 48

E-naslov: varstvo.podatkov@bauhaus.si

 

Vaša vprašanja bomo obdelali brez nepotrebnega odlašanja in neodplačno v skladu z zakonskimi zahtevami ter vam sporočili, katere ukrepe smo sprejeli.

 

+ Aktualiziranje in spremembe

 Izjava o varstvu podatkov se mora občasno prilagoditi dejanskim razmeram in pravnemu položaju. Pred koriščenjem naše ponudbe, prosimo, preverite Izjavo, da boste zaradi možnih sprememb ali posodobitev seznanjeni z aktualno različico. Prav tako vas bomo o morebitnih spremembah, ki bistveno vplivajo na obdelavo vaših osebnih podatkov, predhodno obvestili na primeren način (npr. z obvestilom na naši spletni strani, po elektronski pošti).

 

 

 

 

Verzija: 4.0

Aktualizirano: 24. 9. 2021

 

 

 

 

 

Povezava na BAUHAUS poslovalnice v EU in EGP https://www.bauhaus.eu/

BAUHAUS BOLGARIJA

Bul. Istoriya slavyanobalgarska 17

1220 Orlandovtsi, Sofija

Bolgarija

 

BAUHAUS Denmark A/S

Anelysparken 16

8381 Tilst

Danska

 

BAUHAUS AG

Gutenbergstrasße 21

68167 Mannheim

Nemčija

 

BAUHAUS Eesti UU

Tahesaju tee 8

13917 Tallinn

Estonija

 

BAUHAUS & Co Ky

Tammiston kauppatie 19

01510 Vantaa

Finska

 

BAUHAUS Reykjavik

Lambhagavegur 2-4, Reykjavik

Islandija

 

BAUHAUS Zagreb k.d.

Velimira Škorpika 27

10090 Zagreb

Hrvaška

 

BAUHAUS Luxemburg

37-39, Parc d Activites Capellen

8308 Capellen

Luksemburg

 

BAUHAUS Service Center NL

Regullerenring 2g

3981 LB Bunnik

Nizozemska

 

 

BAUHAUS  Norge KS

Postboks 65, 8381 Tilst

Danska

 

BAUHAUS Depot GmbH

Straubingerstr. 25

4600 Wels

Avstrija

 

BAUHAUS & Co. KB

Enköpingsvägen 41,

77 38 Järfälla, Stockholm

Švedska

 

BAUHAUS k.s.,

Pri letisku 1, 821 04 Bratislava

Slovaška

 

WERKHAUS SI, SCS

Paseo de la Zona Franca no 137-139,

Plantas 1a, Modulo 11

08038 Barcelona

Španija

 

BAUHAUS k.s.

Hlavni sprava ČR

Stražni 7

639 00 Brno

Češka

 

BAUHAUS SZAKARUHAZAK Kereskedelmi Bt.

2120 Dunakeszi, Pallag u. 9

Nyilvantartja: Budapest

Madžarska

 

BAUHAUS Fahcentern AG

Sagetstrasse 5

3123 Belp/Bern

Švica