Main Content

5 let garancije

BAUHAUS daje v Sloveniji za vse stroje in električna orodja, 5-letno garancijo od dneva nakupa.

 

BAUHAUS bo napake, ki se pojavijo med garancijsko dobo, ali odpravil (popravilo), ali dobavil nadomestni izdelek, ali pa ob vrnitvi izdelka kupcu povrnil kupnino.

Iz garancije so izključene napake in oblike obrabe, ki so posledica običajne obrabe, nepazljivega rokovanja z izdelkom ali pomanjkljivega vzdrževanja, ali pa napake, ki so bile stranki ob nakupu znane. Garancija zapade takoj, ko kupec odpre ali da odpreti ohišje izdelka.

Zahtevke iz garancije lahko kupec uveljavlja ob predložitvi izdelka in garancijskega lista ali računa v BAUHAUS-u v 5 letih od dneva nakupa.

Zakonsko predpisane garancijske pravice kupca ostanejo nespremenjene.