Web_slajder

ZARES DOBRO POLETJE V BAUHAUS-u!

Imaš Instagram profil? Bi rad sodeloval/a v žrebu za odličen SunFun stol?

Kar moraš narediti je:

1. Obišči eno izmed naših poslovalnic (LJ Kajuhova, LJ Rudnik ali poslovalnico v Mariboru),

2. Poišči označen stol - pri vhodu v trgovino. Fotografiraj se skupaj z okvirjem, ki bo zraven stola.

3. Objavi fotko na svoj IG profil ali IG story.

4. Označi @bauhauslovenija in #zaresdobropoletje.

Med vsemi prispelimi fotografijami bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel SunFun stol. Podelili pa bomo še 3 praktične blazine za razvajanje ob vodi. 

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »ZARES DOBRO POLETJE«

Na Instagram strani Bauhaus Slovenija med 10. 05. 2021 in 10. 06. 2020 lahko sodelujte v nagradni igri »ZARES DOBRO POLETJE« in se potegujte za spodaj navedene nagrade.

 1. ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre »ZARES DOBRO POLETJE« na Instagram strani Bauhaus Slovenija je BAUHAUS d.o.o., k.d., Kajuhova ulica 45, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

 1. SODELUJOČI

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki družbenega omrežja Instagram, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter so pridobili davčno številko,
 • so starejši od 18 let oz. so mladoletne osebe, ki jih zastopa oseba, starejša od 18 let, ki sme po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila v nagradni igri sodelujočo mladoletno osebo zastopati,
 • niso pravne osebe in
 • niso zaposleni oziroma njihovi družinski člani niso zaposleni v podjetju BAUHAUS d.o.o., k.d., Kajuhova ulica 45, 1000 Ljubljana.

Nakup ni pogoj za sodelovanje. Sodelovanje je brezplačno.

 1. NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki bodo v času od:

- 10. 05. 2021 od do vključno 10. 06. 2021 ustrezno upoštevali 5. člen pravil in pogojev Instagram nagradne igre »ZARES DOBRO POLETJE.

 1. NAGRADNI SKLAD

Med vsemi sodelujočimi bo organizator naključno izbral 4 nagrajence, ki bodo prejeli izdelek:

 1. nagrada – Viseči stol SunFun v vrednosti 189,00 €
  Ostale nagrade -
  Napihljiva blazina Bestway Summerstylez v vrednosti 27,99 €
  Napihljiva blazina Bestway Luxury Pegasus v vrednosti 29,99 €
  Napihljiva blazina Bestway Pizza Party Lounge v vrednosti 16,99 €

Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade. Posamezna fizična oseba, ki jo organizator šteje kot sodelujočega, lahko prejme samo eno nagrado.

 

 1. POTEK NAGRADNE IGRE

Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči:

Na svoj Instagram profil objaviti fotografijo sebe na visečem stolu, ki bo označen v vseh treh poslovalnicah, v rokah držati kvadratno steno, ki je zraven stola in označiti @bauhausslovenija in #zaresdobropoletje

Ali

V svoj IG story objaviti fotografijo sebe na visečem stolu v ki bo označen v vseh treh poslovalnicah, v rokah držati kvadratno steno, ki je zraven stola in označiti @bauhausslovenija in #zaresdobropoletje

 

Posamezni udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat.

 1. IZBOR NAGRAJENCEV

Med vsemi sodelujočimi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, bo organizator v treh (3) delovnih dneh od dneva zaključka Instagram nagradne igre sporočil zmagovalca.  Zmagovalno fotografijo bo izbrala 3-članska komisija, ki jo bo sestavljal vodja marketinga, vodja družbenih omrežij in neodvisni član, zaposlen v podjetju Bauhaus.

Zapisnik nagradne igre in nagrajencev z njihovimi osebnimi podatki bo izpisan in podpisan v enem izvodu ter shranjen na sedežu organizatorja za dobo enega leta.

 1. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

Organizator nagradne igre bo nagrajenca objavil in jih pozval, da se najkasneje v treh delovnih dneh od obvestila odzovejo, najkasneje v 8 dneh od žrebanja pa posredujejo vse potrebne osebne podatke (svoje ime, priimek, davčno številko in domači naslov) na elektronski naslov kontakt@bauhaus.si. Če se na sporočilo nagrajenec ne odzove, se nagrada ne podeli.

 1. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

Organizator bo od vseh nagrad, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. V skladu z zakonom o davčnem postopku je prejemnik nagrade dolžan pred prejemom nagrade predložiti tudi svojo davčno številko. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli.

 

 1. UPORABA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator (tj. upravljavec osebnih podatkov) zbira, hrani ali kako drugače obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, narejeno fotografijo iz poslovalnice, elektronski naslov in domači naslov, in izrecno samo za namene izvedbe nagradne igre oziroma izpolnjevanje obveznosti do nagrajencev, ter za interne namene.

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke sodelujočega varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov – ZVOP 1.

Podatki se hranijo zgolj in samo za potrebe nagradne igre in se bodo po zaključku nagradne igre ustrezno izbrisali.

Posredovanje podatkov je prostovoljno. V kolikor potrebni podatki, navedeni v členu 7, ne bodo posredovani, sodelovanje v nagradni igri ne bo mogoče oziroma izročitev nagrade ni dovoljena.

Sodelujoči v nagradni igri imajo v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov pravico zahtevati vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave le-teh za zgoraj navedene namene. Svojo zahtevo lahko pošljejo na elektronski naslov: varstvo.podatkov@bauhaus.si

 1. ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje oziroma tehnične motnje, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve Facebooka ali Instagrama,
 • vsakršne posledice, ki bi jih prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni akciji.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri prijavitelju ali sodelujočemu nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Sodelujoči soglašajo s pravili in pogoji nagradne igre, kar potrdijo s poslano/označeno fotografijo pod na Instagramu, ki je v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri, navedenimi v 5. točki.

Nagradna igra ni v nobeni povezavi s podjetjem Facebook oziroma Instagram, niti ni na nikakršen način s strani podjetja Facebook oziroma Instagram sponzorirana, podpirana ali organizirana. Odgovoren za nagradno igro kot tudi za njeno tolmačenje je izključno njen organizator.

Pravila o sodelovanju so na voljo od 10.05.2021 na Facebook strani https://www.bauhaus.si/nagradna-igra-zares-dobro-poletje po zaključku nagradne igre pa na sedežu organizatorja.

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje omrežja Facebook ali Instagram in posledično nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

BAUHAUS d.o.o., k.d., Kajuhova ulica 45, 1000 Ljubljana si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev sodelovanja, še posebej, če bi se s tem izognil zlorabi v škodo sodelujočih. BAUHAUS d.o.o., k.d., Kajuhova ulica 45, 1000 Ljubljana se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavila na Facebook in Instagram strani https://www.facebook.com/bauhaus.si/

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja:

e-pošta: kontakt@bauhaus.si

Ljubljana, 10. 05. 2021