mo_a_title

MOČA

Moča sproži zmanjšanje transpiracije (izhlapevanje vode iz rastlin), zato lahko pride do venenja ali celo odmiranja korenin (voda zastaja). Zmanjšana transpiracija povzroči tudi slabšo preskrbo listov s hranili, zmanjšana količina kisika v tleh pa zmanjšajo razpoložljivost hranil.
Hoja po razmočenih tleh razmere še dodatno poslabša. Mineralni in organski del tal sta med seboj povezana v skupke. Prostor med njimi pa je namenjen za skladiščenje vode in zraka. Bolj ko so tla zasičena z vodo, slabše so vezi. S hojo po takih tleh se pronicanje vode v tla upočasni, dotok kisika v tla pa onemogoči. Vse te spremembe vplivajo na biološke in kemične procese v tleh, ki omogočajo uspešno rast.

Rastline sčasoma postanejo bolj občutljive za bolezni in škodljivce. Prevelika količina padavin in s tem vode v tleh povzroči tudi spiranje hranil. Zato je v takšnih primerih za gnojenje bolje uporabiti organska in organsko mineralna gnojila, ki se za razliko od mineralnih gnojil ne topijo tako hitro in spirajo počasneje. Organska gnojila izboljšujejo strukturo tal in s tem zmanjšujejo zbitost.
Zaradi hladnejšega vremena se tudi podaljša rastna doba rastlin in s tem njihova dovzetnost za poškodbe, ki jih povzročijo škodljivci ali bolezni.

Polži se že pojavljajo in se bodo v naslednjih dneh še bolj, še posebej, ko se bo ogrelo.
Kaj storiti?
• izklopiti namakanje, če ga imamo
• ne hodi po površini, dokler je mokra
• ko se zemlja osuši jo je potrebno zrahljati in zračiti
• uporaba organskih gnojil z morskimi algami, ki rastline krepijo in stimulirajo rast
• uporaba sredstev za krepitev rastlin, ki krepijo rastline pred škodljivci in boleznimi

SREDSTVO ZA KREPITEV RASTLIN

Pred škodljivci (rastlinski izvlečki)

SREDSTVO ZA KREPITEV RASTLIN

Pred boleznimi (rastlinski izvlečki)

SREDSTVO ZA KREPITEV RASTLIN

Pred talnimi škodljivci

SREDSTVO ZA POSPEŠEVANJE RASTI

Na osnovi koprive

GNOJILA

Za izboljšanje kakovosti tal

SREDSTVA ZA ZATIRANJE POLŽEV