Lističi Raid proti tekstilnim moljem (12 kosov)

 • Proti tekstilnim moljem
 • Zaščita: do 3 mesece
 • Ne puščajo sledi
3,59 €
Na zalogi
SKU
24619169
Dostava na vaš naslov: na voljo
Rezervacija in prevzem v trgovskem centru: na voljo

Razpoložljivost po centrih:

Bauhaus Maribor

Bauhaus Ljubljana - Kajuhova

Bauhaus Ljubljana - Rudnik

Lističi Raid proti tekstilnim moljem vaša oblačila in ostale tekstilne izdelke do 3 mesece učinkovito ščitijo pred molji in njihovimi ličinkami. Lističi na oblačilih ne puščajo sledi, zato so primerni tudi za občutljive materiale, kot sta kašmir in svila.

Navodila za uporabo:

Izdelek vzemite iz embalaže, ločite liste in jih dajte v omare in predale. Za optimalno zaščito pred molji uporabite 1–4 lističe. Priporočilo: uporabite štiri lističe na m³. Položite po en listič v predal. 2 lističa obesite v enokrilno omaro, 4 v dvokrilno omaro itd. Če želite lističe obesiti v omare, jih z luknjico v lističih obesite na obešalnike ali izdelek preprosto postavite v predale in na police. Za najboljše rezultate izdelek zamenjajte vsake 3 mesece.

Informacije o izdelku:

 • Vsebina pakiranja: 12 kosov

Pozor: 

 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
 • H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice.
 • P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Lastnosti pakiranja
Neto teža (kg)0,03
Dolžina (cm)2,3
Širina (cm)9,5
Višina (cm)18,1
EAN5000204795288
Napišite vaše lastno mnenje
Vaše mnenje o artiklu:Lističi Raid proti tekstilnim moljem (12 kosov)
Tvoje mnenje in ocena