Gel proti tekstilnim moljem Raid (6 kosov, sivka)

 • Prijeten vonj sivke
 • Celoletna zaščita oblačil pred molji in njihovimi jajčeci
 • 6 obešank z gelom
 • Molje uniči v 2 tednih
8,95 €
Na zalogi
SKU
27670396
Dostava na vaš naslov: na voljo
Rezervacija in prevzem v trgovskem centru: na voljo

Razpoložljivost po centrih:

Bauhaus Maribor

Bauhaus Ljubljana - Kajuhova

Bauhaus Ljubljana - Rudnik

Gel proti tekstilnim moljem Raid z vonjem sivke ščiti vaša oblačila pred molji in njihovimi jajčeci skozi celo leto. Poleg tega pa bodo obešanke z vonjem sivke prijetno odišavile vaše omare in predale.

Navodila za uporabo:

Odstranite aluminijasto membrano s hrbtne strani. S pomočjo kavlja ga položite v omaro, predal ali drugo ravno površino. Izogibajte se neposrednemu stiku prepustne membrane z oblačili, garderobo in policami. V omarah s prostornino 0,5 m3 je priporočljivo uporabljati 2 kosa zaščite. Zamenjajte ga na koncu vsake sezone ali ko se gel posuši in vonj izgine. Za večjo učinkovitost naj bodo predalniki in omare zaprti.

Pozor:

 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • EUH208 Vsebuje dodekanal; 2,4-dimetilcikloheks- 3-en-1-karbaldehid; okt-1-en-3-il acetat; kumarin; d-limonen; pin-2(3)-en; pin-2(10)-en; geraniol. Lahko povzroči alergijski odziv.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
 • P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.                                                                                         

Posebna opozorila:

 • Uporabljati le v skladu z navodili.
 • Hraniti ločeno od hrane, pijače in živalske krme.
 • Uporabljajte le na mestih izven dosega otrok in živali.
Lastnosti pakiranja
Neto teža (kg)0,06
Dolžina (cm)2,3
Širina (cm)9,5
Višina (cm)17,2
EAN5000204895711
Napišite vaše lastno mnenje
Vaše mnenje o artiklu:Gel proti tekstilnim moljem Raid (6 kosov, sivka)
Tvoje mnenje in ocena